Promítání pro školky

Pořádáme speciální promítání pro mateřské školy. Tato promítání jsou pro veřejnost nepřístupná.

Přehled nabízených termínů a filmů je k dispozici zde.

Všeobecné podmínky promítání pro mateřské školy

1. Objednávky přijímáme telefonicky na 777 273 478 (Richard Kraus) nebo e-mailem na roko@kcroko.cz.
2. Objednávku na neobsazené předtavení (počet – modré pole) lze zaregistrovat nejpozději 14 dní před termínem promítání. V případě neobsazení se promátní nekoná.
3. Objednávku na částečně představené (počet – zelené pole) předtavení lze zaregistrova nejpozději 24 hodin před začátekm promítání (tedy vždy do čtvrtka do 9:00 ráno).
4. Pokud je předtavení naplněno do plné kapacity (počet – červené pole), nelze objednávku na daný termín registrovat.
5. Pro platnou objuednávku potřebujeme počet dětí, jméno odpovědného ped. pracovníka, číslo jeho mobilního telefnou, jeho platnou e-mailovou adresu a název MŠ.
6. Začátky představení jsou v 9:00, v případě potřeby je možné dohodnout pousuntí +/- 30 minut (např. kvůli dopravě).
7. Sál je přístupný 20 minut před představením.
8. Platba za představení probíhá v hotovosti dle objednáného počtu. Tolerované změny oproti obejdnávce jsou možné v počtu max. 4 dětí. V případě absence více dětí MŠ zaplatí rozdíl.
9. Storno objednávky je možné 14 dní před předtavením bez stornovacího poplatku.
10. Při stornu objednávky méně, než 14 dní před přestavením MŠ uhradí storno poplatek ve výši 50% z ceny dle objednaného počtu dětí.
11. Při stornu objednávky méně, než 48 hodin před začátkem předtavení MŠ uhradí storno poplatek ve výši 100% z ceny dle objednaného počtu dětí.
12. Cena vstupného za jedno dítě je stanovena na 40 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma. Platba probíhá hotově před představením. Platbu na fakturu lze dohodnout při platbě předem.
13. Provozovatelem promítání je Komunitní centrum ROKO z.ú. se sídlem Sladovnická 228, 33701 Rokycany, IČO: 06430040, zapsáno v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou U 137 dne 30. září 2017.
14. Provozovatel je držitelem živnostenského oprávnění na pořádání kutlurních akcí a má uzavřenou smlouvu s příslušnými distributory promítaných filmů. Ručí tak za legalitu promítání.